TULEVAISUUDENKESTÄVÄN
MEDIAN TYÖKALUT

Media 2030 

Tälle sivustolle on koottu Medialiiton strategiatyön materiaalit. Tarkoituksena on palvella mediayrityksiä niiden omassa strategiatyössä. Koko työn tavoite on suomalaisen media-alan kasvunäkymien avaaminen ja selviytymisen tukeminen. Taustaraportit, prosessissa syntyneet työkalut ja taustahaastattelut sekä strategiatyön eri vaiheiden kuvaus toivottavasti auttavat eri tilanteissa olevia yrityksiä muuttumaan ja kehittymään. 

Mikä Media 2030?

Medialiitto on tehnyt toimialastrategiatyön menestyksekkäästi jo kahdesti, vuonna 2009 ja vuonna 2014.

Medialiitto tilasi keväällä 2018 strategiatyön, jonka tulokset ovat tällä sivustolla. Työhön osallistui eri tavoilla noin 100 henkeä. Työn toteutti MindMill Network Oy. 

Miten auttaa strategiatyössä yrityksiä, jotka toimivat median eri aloilla? Mikä yhdistää yrityksiä, kun haasteet uutismediassa, aikakausmediassa, televisiossa, radiomediassa, kirjankustantamisessa ja graafisessa teollisuudessa ovat niin erilaisia?

Vastaus on yksinkertainen: median kaikki alat ovat jatkuvan murroksen tilassa, disruptiossa, jossa liiketoiminnan perusteet, ansainta ja suhde yleisöön on määriteltävä uudelleen.

 

Jokaisen yrityksen tilanne on ainutlaatuinen. Yrityksen on itse löydettävä vastauksensa omista lähtökohdistaan. Medialiiton johdolla toteutetussa toimialan strategiatyössä pyritään avaamaan niitä kysymyksiä, joihin vastaaminen on osa jokaista strategiaa, muutokseen reagoimista ja tulevaisuuteen valmistautumista.

 

Työssä on painotettu kykyä tunnistaa muutosdraiverit ja niiden vaikutus liiketoimintaan lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä.

 

Toinen tärkeä elementti on kyky asemoida liiketoiminnan suhde yleisöön uudelleen, ja sitä kautta tehdä sisältöjä ja palveluja koskevia ratkaisuja.

 

Kolmas osa on tehdä valintoja ansainnan lähteistä: mitä kehitetään ja mihin panostetaan, kun perinteiset tulonlähteet muuttuvat tai hiipuvat.

 

Neljäs elementti on toteutuksen jäsentäminen. Toimeenpanoon on kiinnitetty sisältöstrategian rinnalla tässä työssä poikkeuksellisen paljon huomiota, sillä vain teot ratkaisevat. Suunnittelun asteelle jäävä strategia voi olla mediayritykselle kohtalokas.

 

Medialiitto on halunnut suunnata strategiatyön ennen kaikkea pienille ja keskisuurille mediayrityksille. Niille, joilla on vain niukasti, jos ollenkaan resursseja tehdä kattavaa tausta-analyysiä tulevaisuuteen valmistautumista varten. Tarvitaan apua sen ymmärtämisessä, miten disruptio-vaiheen strategiatyö eroaa perinteisen liiketoiminnan strategisesta ajattelusta.

Sivustolla esiteltävä strategiatyö syntyi 20 taustahaastattelun, kahden laajan taustaraportin, kolmen workshopin ja yhden osallistavan joukkotyöpajan  tuloksena. Työn toteutuksesta vastasi Mindmill Network Oy:n toimitusjohtaja Marjaana Toiminen.

Lisätietoja

Noora Alanne

Johtaja, Uusi kasvu

noora.alanne@medialiitto.fi

Strategiatyö

Tulevaisuuden ennakointi, liiketoiminnan kasvun kannalta tärkeiden kysymysten määrittely ja toimeenpanon edellytykset ovat strategisen työn ytimessä. Strategiatyö-presentaatiosta löytyvät nämä kaikki. Se kiteyttää prosessin vaiheet, tärkeimmät strategiatyön aihelueet sekä kuvaa alan muutosdraiverit. Lyhyempi versio presentaatiosta on Executive summary -tiedostossa. Median nykytila -raportti on laaja analyysi kotimaisen medialiiketoiminnan tilasta vuonna 2018.

Työkalut

Näitä työkaluja voi käyttää strategiatyön tukena. Strategiatyökalu on kuvaus prosessista, jonka tuloksena strategia syntyy. Skenaario on liiketoiminnan muutoksen analyysin työkalu. Siinä tarkastellaan alaa muuttavien ilmiöiden vaikuttavuutta ja nopeutta nelikentän ja kysymyspatterin avulla. Thinkathon-työkalut ovat tehtävä-kanvaksia, joita voi käyttää osallistavaan strategiseen pohdintaan. 

Haastattelut

Strategiatyön taustaksi haastattelimme 20 alan vaikuttajaa laajasti median eri toimialoilta. Kysyimme heiltä alan muutoksesta ja siihen valmistautumisesta. Tässä kolme valikoitua näkemystä.

KAI TELANNE

Toimitusjohtaja, Alma Media Oyj

KAIUS NIEMI

Päätoimittaja, Helsingin Sanomat

RIITTA MONTO

Päätoimittaja, Turun Sanomat