top of page
Strategiatyökalu

Tulevaisuudenkestävän strategian työvaiheet

- työkalu mediayritysten käyttöön

 • Tämä työkalu kiteyttää ne vaiheet ja ne kysymykset, jotka jokaisen murrosalalla toimivan yrityksen tulee kysyä - ja joihin vastata. 

 • Murros tarkoittaa kyvykkyyttä nähdä seuraavan vaiheen seuraukset nykybisnekselle ja valmistautua tulevaan. 

 • Valmistautuminen edellyttää sekä nykybisneksen uudistamista että uusien kasvulähteiden tunnistamista. 

 • Nykybisneksen uudistaminen tarkoittaa kykyä kytkeytyä maksavan yleisön tai kuluttajan tarpeisiin kuluttajasta / yleisöstä käsin, ei oman sisältö- tai tuotantorakenteen näkökulmasta. 

 • Toisaalta se tarkoittaa ostokanavien kehittämistä datan ja palvelumuotoilun avulla. 

 • Jos strategiassa unohdetaan käyttöönotto, se on turha. Siksi työkalussa kuvataan myös toimeenpanon tärkeimmät kysymykset. 

Prosessin tärkeimmät kysymykset:
 1. Mikä on nykybisneksen koko 2030? 

 2. Miten kuluttajan tarpeita seurataan?

 3. Miten sisältöstrategia muuttuu?

 4. Mitä nämä edellyttävät a) teknologia-investointina
  b) henkilökunnan kompetensseina? 

 5. Mikä on uuden kasvun lähde?

 6. Mitä tämä edellyttää a) teknologia-investointina   
  b) henkilökunnan kompetensseina?

 7. Miten yrityskulttuuri, tekemisen tavat ja johtaminen näiden seurauksena muuttuvat?

Jokaisen yrityksen on tehtävä omat strategiset linjauksensa. Päätöksiä ohjaa:

 

 1. Yrityksen konteksti ja mahdollisuudet

 2. Muutosdraivereiden nopeus ja vaikutus

 3. Investointikyvykkyys

Valinnat ovat erilaisia, polku on yhteinen. 
bottom of page